Målet mitt for starten av dette året har vore å bla mindre og lese meir. Å stenge lukene for informasjonsflaumen. Det finst nemleg ingen grenser for kor mykje omverda kan kaste mot oss av informasjon, men det finst grenser for kor mykje vi kan ta inn. Difor har eg denne månaden lagt til rette for å stoppe opp og konsentrere meg. Det vil seie å lese vidare på det eg har starta på i staden for å heile tida bytte det ut med noko nytt. Når eg tar opp skjermen vil eg sjå det som eg har bestemt meg for å lese, ikkje det som andre har bestemt at eg skal lese. Så eg har bytta ut sosiale medier med artikkelkatalogar, bøker og notater. Det tar tid å bryte vanen med å scrolle ustanseleg gjennom nye ting. Men det var faktisk ei tid der eg ikkje gikk rundt med ei underhaldningsmaskin i lomma, og eg klarte meg fint då óg.