Månad: februar 2021 Page 1 of 2

Å få historia rett i fleisen

Marina Amaral får gamle fotografi til å sjå nye ut, og det gjer inntrykk på meg. Ho brukar historisk research til å finne fargane som var der då biletet blei tatt. Handverket og fokuset på detaljar er ekstraordinært i seg sjøl. Det er likevel noko meir, noko med bileta som gjer at det ikkje går an å ta auga frå dei.

Dette biletet frå serien “Faces of Aushwitz” for eksempel. Prøv å sjå på det utan å få frysningar. Denne kvinna kunne ha vore ein ung aktivist i 2021. Men ho heitte Sophie Scholl og blei avretta av nazistane i 1943. Marina Amaral veit veldig godt at ho vekkjer historia til live, og ho brukar det til å peike på slaveri, rasisme og undertrykking. Det som skjedde då, det skjer no. Når ein brasiliansk kulturminister siterer Goebbels i 2020, er det umuleg å late som at holocaust er eit tilbakelagt fenomen.

Og så er det mange bilete som berre er direkte fascinerande. Ta dette biletet av krigsfangar frå første verdskrigen, rundt 1918. Ein gjeng med karar frå Vietnam, Tunisia, Senegal, Russland, Sudan, Portugal og England. Kva prata dei om i fangenskap? Sat dei og løyste verdsproblem på kveldane? Korleis ville dei ha sett for seg andre verdskrigen, FN, slutten på kolonitida, vietnamkrigen, Brexit?
Og så dette biletet av Lewis Powell. Han var ikkje ein fotomodell frå 1965. Han var ein av dei som var med på drapet av Abraham Lincoln. Nærare bestemt i 1865.

Å sjå fortida i fargar er ei påminning om kor nær den er.

Det fine med nettet

Det går an å styre straumen av input som flaumar inn over oss via internett.

For min del er ikkje Facebook eller Twitter måten å gjere det på. Det fins betre måtar ein kan bruke internett. Det eg likar å bruke er RSS, som står for Real Simple Syndication, og som på norsk kan kallast «levande bokmerke». Bjørn Stærk har skrive ein god artikkel om dette.

Med RSS kan eg lage mitt eige, personleg tilpassa magasin. Det gjer eg ved å abonnere på ei nettside eller blogg via Feedly, for så å lese artiklane i Reeder. Det eg vil lese seinare, lagrar eg i Instapaper. Slik kan eg fokusere på lesing, og få inspirasjon til skriving, utan å åpne ei einaste nettside.

Gode råd til jobben

Nicholas Bate har mange fine lister. Her er ei liste med sju gode råd for arbeidsdagen, blant anna dette:

Don’t do e-mail first thing. Work your plan for the day; e-mail supports your plan. It is not the plan.

Eller dette:

Ask people to explain things in narrative format: verbally or in written narrative format not bullets in PowerPoint.

Det er så sant som det er sagt. Kor mange gode historier har eigentleg blitt fortalde med Powerpoint?

Sjå for øvrig: May the Force be with you, PowerPoint style.

Det store spennet

Fortida er nærare enn vi trur. Den amerikanske borgarkrigen tok slutt i 1865, for 156 år sidan. Likevel blei det utbetalt krigspensjon til ei kvinne som døydde så seint som i fjor. I 2020 døydde óg enka etter ein veteran frå borgarkrigen.

Etterdønningane etter den store krigen om slaveriet går direkte inn i livet til menneske som lever i dag. Denne mannen sin far var slave. Han bur i Washington og er 88 år gamal.

Det finst fleire eksempel på at den fjerne fortida likevel ikkje er så fjern. Jason Kottke kallar dette The Great Span. Det store tidsspennet som eit menneske gjennom ein til to generasjonar kan rekke å dekke over, eller «the link across large periods of history by individual humans.»

Det finst sikkert fleire eksempel på dette i Norge i dag. Oldemora til ei jente i nabolaget døydde nyleg, 103 år gamal. Det betyr at ho opplevde to verdskrigar og to pandemiar. Eg veit ikkje om hennar oldemor blei like gamal, men i eit tenkt tilfelle kan altså ein nyleg nolevande person ha møtt ein person som var fødd i 1814.

“The past is never dead. It’s not even past.”

William Faulkner

Språk

Eg er over snittet interessert i språk. Eg kan ikkje så frykteleg mange språk, men det er eit par språk eg har fordjupa meg i. I tillegg likar eg å plukke opp nokre ord i forskjellige språk her og der. (Eg begrensar meg ikkje når eg spelar Duolingo.)

Berre det at eg skriv nynorsk avslører kanskje at eg er litt nerdete når det kjem til språk. Ikkje minst fordi eg ikkje har hatt nynorsk som hovudmål på skulen sidan 2. klasse. På barneskulen, altså. Men nynorsk, it is.

Engelsk lærte eg meg via MTV og var flytande då eg besøkte London som 13-åring. Så åpna verda seg for alvor opp då eg lærte meg ordentleg portugisisk som 17-åring, på utveksling i Brasil. I tillegg til dei språka kan eg knote greitt nok på spansk, og eg kan finne vegen rundt på fransk.

Alle er i stand til å lære seg litt meir om språk enn dei trur. Eg trur folk hadde hatt meir nytte av å lære fem setningar på fem språk, enn å pugge remser med tysk grammatikk på ungdomsskulen, og ende opp med lite anna enn teite ordtak.

Så blir jo spørsmålet; kva burde dei fem språka vere? Engelsk er ein sterk kandidat, det er alltid kjekt å ha i bånn. Deretter fransk. Ein kjem ikkje utanom det språket dersom ein skal reise i Europa, store delar av Afrika, til og med i delar av Asia og Latin-Amerika. Det hadde óg vore frykteleg kjekt å kunne litt arabisk. Kinesisk óg.

Så ville mange ha sagt spansk, men eg meiner at portugisisk er det eigentlege verdsspråket. Det finst i så godt som alle verdsdelar, og er inngangsporten til Latin-Amerika.

Engelsk, fransk, portugisisk, arabisk og kinesisk. Fem setningar på kvar. (Og engelsk kan du frå før). Det burde vere overkommeleg.

Men kva fem setningar? Det skal eg tenkje litt på.

Bøker å lese om igjen

Enkelte bøker har gjort ekstra sterkt inntrykk på meg. Eg lurar på korleis det ville ha vore å lese dei om igjen. Ville det sterke inntrykket ha blitt borte, eller bli enda sterkare? Dette har eg tenkt å teste ut på tre bøker som eg har hatt i bakhovudet i veldig mange år.

  1. Ringenes herre av J.R.R. Tolkien. Eg leste denne på ungdomsskulen og blei fullstendig oppslukt.
  2. Les Misérables av Victor Hugo. Monumental bok, så mange dramatiske historier. Denne boka sette preg på ein ung tenåring. Dei fleste detaljane hugsar eg ikkje, men eg hugsar kloakken under Paris.
  3. Captain Corelli’s Mandolin av Louis de Bernières. Eg blei vemodig då eg var ferdig med denne. Eg tenkte lenge på korleis hovudpersonane hadde det og korleis det gjekk med dei.

Eg er nysgjerrig på korleis det vil vere å besøke desse bøkene på nytt. I verste fall vil kanskje litt av magien bli borte, i beste fall vil alt kome tilbake. Sjølv om bøkene er dei same, vil eg tru at eg har forandra meg. Det gjenstår å sjå.

Elegant kalkulator

Numbr

Dette er ei lita perle av eit verktøy. Å bruke Numbr føles som å rekne ut ting for hand på ein serviett, og så kjem svara opp av seg sjølv. (Veldig likt Soulver, men gratis, og enda enklare).

Numbr is a currency calculator combined with a notepad. You can use notes with numbers alongside each other. And all your numbers are instantly recalculated as you type.

Dei 5 viktigaste albuma i livet mitt, del I

Milton Nascimento og Lô Borges (1972). Clube da Esquina

Det var på Skien vidaregåande eg først fekk ideen om å reise eit år til utlandet. Gulset var trygt, men det føltes for trygt. Sjølv om det var skummelt, måtte eg utvide horisonten. Eg kunne alltids prøve å dra til USA, tenkte eg. Men det appellerte liksom ikkje.

Heilt til eg høyrde om Christian, som hadde vore på utveksling i Brasil. Det var altså mogleg for ein 17-åring frå Skien å dra heilt til Brasil – og kome heim igjen. Eg skjønte straks at det var dit eg måtte dra.

Christian ga meg ein kassett med brasiliansk musikk. Nøye utvald brasiliansk kvalitetsmusikk. Ikkje gammal bossa nova, som eg trudde dei fleste i Brasil høyrde på. Det var musikk som går under den litt vage kategorien MPB, som står for Música Popular Brasileira. Brasiliansk, populær kvalitetsmusikk.

Milton Nascimento. Ein mann med gitar, sixpence og englestemme. Poetisk, kompleks, enkel og nydeleg musikk. Og på portugisisk. Dette språket skulle eg lære meg. Kassetten tok meg til ein plass eg visste eg måtte utforske. Eg var på veg.

Clube da Esquina.

Samfunnet

Det kan vere nyttig å sjå til Brasil for å lære om kor forkvakla eit samfunn kan bli. Det er eit samfunn der mange av dei som er veldig, veldig rike ikkje kan skjøne anna enn at det må kunne gå an å kjøpe seg vaksinering når ein først har råd til det.

Det at rikingar kan meine det er greitt å betale seg fri er kvalmande og uforståeleg for dei fleste av oss. Men for veldig, veldig mange er det heilt uproblematisk.

Tenk om ei skuleklasse i Oslo hadde fått denne beskjeden: Vi har to vaksinedosar. Dei to elevane som har best råd i denne klassen skal få. Dei andre må vente.

De fleste hadde berre ledd. Barna hadde garantert sagt i frå.

Men kva om desse ungane ikkje hadde gått i same klasse? Kva om dei to privilegerte ungane hadde gått i ei klasse for seg, eller på ein skule for seg, eller budd i ein bydel for seg? Då er det kanskje ikkje så utenkjeleg lenger med forskjellsbehandling? Eller?

Det er ikkje eit godt teikn når Oslo begynner å likne på Brasil.

«Du kunne levd lenger»

«Rasisme er så dumt. Det er verdens verste ting. Hjertet mitt blir knust når jeg får høre om det.»

Eg er vel ikkje akkurat kjent for å grine så ofte, og i alle fall ikkje ute på gata, men i dag kom det ein tåre. Eg gjekk forbi minnestaden for Benjamin Hermansen på Åsbråten i dag. Dei iskalde dagane har gjort at alle blomane og helsingane ligg urørt. Det som rørte meg var å sjå tekstane som tredjeklassingane på Lusetjern skole hadde skrive. Blant dei dottera mi og klassekameratane hennar.

«Jeg skulle ønske at folk ikke brydde seg om hvordan vi så ut»

Bysten til Benjam in Hermansen på Åsbråten

Det som skjedde med Benjamin er ein del av oppveksten til ungane her. Mor til Benjamin jobba på skulen, og mange i lokalmiljøet sto han nær. Her er rasisme meir enn teori. Nokre av unga har truleg opplevd rasisme, og enda fleire vil heilt garantert oppleve det. Dei veit kva det handlar om.

«Du kunne levd lenger»

«Skulle ønske du fikk se mer av verden»

«Rasisme må stoppes!»

Page 1 of 2

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén