Eg har brukt utruleg mange timar på tips and tricks. På å lære om nye maskiner og programvare. Måtar å jobbe på, appar, snarvegar. Problemet er når eg brukar meir tid på å lære om potensialet ved ny teknologi, ny arbeidsflyt og nye system, enn faktisk å bruke det til å skape noko nyttig.

Ein ting eg kan slå fast etter årevis med lytting til podcastar og lesing av artiklar og googling om teknologi, produktivitet og tips og råd, er at David Sparks har gjort jobben med å finne ut alt som er verd å vite. Og han deler det. Han tilbyr skikkelig gode og grundige kurs der han formidlar akkurat det som er verd å vite om desse tinga. Ingenting å lure på lenger.