Det er for lengst på tide å kutte lekser frå skulen. Skulen skal handle om læring. Med andre ord kreativitet, fantasi, skaping, inspirasjon, felleskap, estetikk, meistring og trivsel.

Læring skal ikkje handle om pugging i såkalla «basisfag» berre for at skulen skal skåre bra på neste PISA-test.

Lekser fungerer ikkje, og det går ut over ungane. Både dei ungane som har foreldre som kan følgje dei opp, og aller mest dei ungane som ikkje har det. Dei som hevdar at lekser er ein god måte å lære på, har bevisbyrda på si side. Det er eit daudt konsept som enkelte absolutt skal halde liv i.