Det er sjeldan ein finn sanninga nøyaktig midt mellom to ekstreme synspunkt.