Alle skriv på sin eigen sjølvbiografi, med fiendar, hindringar, kampar, tap og sigrar. 

Og med seg sjølv som helt.