Korleis bli ein forfattar? Ved å skrive. 

Korleis bli ein teiknar? Ved å teikne. 

Korleis bli ein musikar? Ved å spele. 

Rett og slett.