Kategori: lesing

Å lese bøker

På det lokale biblioteket er det ein automat som hjelper til med å hente, låne og levere bøker. Sist gong eg var der tenkte eg at eg skulle ta ein liten utskrift av lista.

Eg merka at eg blei litt utilpass då maskina tilsynelatande ikkje stoppa å skrive ut, ei lang remse bølga seg ut av automaten. Eg hadde nådd grensa over bøker eg kan låne. Tretti.

Eg er kanskje litt junkie når det kjem til bøker. Eg klarar ikkje å gå innom biblioteket utan å ha med meg ei bok eller fem. Nattbordet mitt har så mange bøker at eg må stable aerodynamisk.

Spørsmålet er aldri om eg les, men heller kor mykje eg får lest.

Eg har ein bunke på nattbordet. Ei bunke i Allbok-appen. Ei bunke med lydbøker i Audible. Heldigvis har eg det ikkje sånn at eg er nøydd til å lese ferdig ei bok før eg tar opp ei anna. Det er litt befriande, samtidig som det gjer at det blir litt vel mange bøker i omløp. Som eit badekar som er akkurat litt for fullt av godt og varmt vatn.

Eg les alltid på noko. Det er meir som mitt daglege brød enn eit prosjekt som skal bli ferdig. Målet er sjølve lesinga, ikkje å kome gjennom bunken.

Det fine med nettet

Det går an å styre straumen av input som flaumar inn over oss via internett.

For min del er ikkje Facebook eller Twitter måten å gjere det på. Det fins betre måtar ein kan bruke internett. Det eg likar å bruke er RSS, som står for Real Simple Syndication, og som på norsk kan kallast «levande bokmerke». Bjørn Stærk har skrive ein god artikkel om dette.

Med RSS kan eg lage mitt eige, personleg tilpassa magasin. Det gjer eg ved å abonnere på ei nettside eller blogg via Feedly, for så å lese artiklane i Reeder. Det eg vil lese seinare, lagrar eg i Instapaper. Slik kan eg fokusere på lesing, og få inspirasjon til skriving, utan å åpne ei einaste nettside.

Bøker å lese om igjen

Enkelte bøker har gjort ekstra sterkt inntrykk på meg. Eg lurar på korleis det ville ha vore å lese dei om igjen. Ville det sterke inntrykket ha blitt borte, eller bli enda sterkare? Dette har eg tenkt å teste ut på tre bøker som eg har hatt i bakhovudet i veldig mange år.

  1. Ringenes herre av J.R.R. Tolkien. Eg leste denne på ungdomsskulen og blei fullstendig oppslukt.
  2. Les Misérables av Victor Hugo. Monumental bok, så mange dramatiske historier. Denne boka sette preg på ein ung tenåring. Dei fleste detaljane hugsar eg ikkje, men eg hugsar kloakken under Paris.
  3. Captain Corelli’s Mandolin av Louis de Bernières. Eg blei vemodig då eg var ferdig med denne. Eg tenkte lenge på korleis hovudpersonane hadde det og korleis det gjekk med dei.

Eg er nysgjerrig på korleis det vil vere å besøke desse bøkene på nytt. I verste fall vil kanskje litt av magien bli borte, i beste fall vil alt kome tilbake. Sjølv om bøkene er dei same, vil eg tru at eg har forandra meg. Det gjenstår å sjå.

Asosiale medier

Etter så lang pause frå Facebook er det uvant å gå innom der. Det føles støyete og bråkete, omtrent som ein fortauskafé med litt for mange folk eg kjenner og litt for høg musikk. Eg går sikkert glipp av ting, men det er deilig å komme seg vekk frå ståket. Då vil eg heller lese meir og skrive meir.

Legge til rette for lesing

Målet mitt for starten av dette året har vore å bla mindre og lese meir. Å stenge lukene for informasjonsflaumen. Det finst nemleg ingen grenser for kor mykje omverda kan kaste mot oss av informasjon, men det finst grenser for kor mykje vi kan ta inn. Difor har eg denne månaden lagt til rette for å stoppe opp og konsentrere meg. Det vil seie å lese vidare på det eg har starta på i staden for å heile tida bytte det ut med noko nytt. Når eg tar opp skjermen vil eg sjå det som eg har bestemt meg for å lese, ikkje det som andre har bestemt at eg skal lese. Så eg har bytta ut sosiale medier med artikkelkatalogar, bøker og notater. Det tar tid å bryte vanen med å scrolle ustanseleg gjennom nye ting. Men det var faktisk ei tid der eg ikkje gikk rundt med ei underhaldningsmaskin i lomma, og eg klarte meg fint då óg.

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén