Kategori: Ymse

Sanninga mellom ytterpunkta

Det er sjeldan ein finn sanninga nøyaktig midt mellom to ekstreme synspunkt.

Obligatorisk heimekontor

Dette sitatet er treffande:

“We’re not working remotely. We’re surviving a global pandemic while trying to get some work done.”

Det er fint å kunne jobbe heimefrå, men vi gjer det fordi vi må, ikkje fordi det er så gunstig.

Det kan minne litt om videorommet på ungdomsskulen. Det var litt stas å få sjå film i timen. Men vi hadde ikkje orka eit heilt år på videorommet.

The Gottmans

Det er sjeldan ein får høyre ein podcastepisode så fylt av djup visdom og praktisk kunnskap for dagleglivet, om eit tema som er så livsviktig for alle vi som har andre menneske tett innpå oss. Men dette er altså ein sånn episode som burde stå på pensum i livets vidareutdanning. Brené Brown har intervjua John og Julie Gottman. Dei er dei mest anerkjente forskarane på parrelasjonar i verda, og dei lever etter sine eigne råd. Ein skikkeleg fin, morsom og ikkje minst lærerik samtale.

Eg var så heldig å få møte John og Julie Gottman då dei var i Oslo sist, og eg passa på å få takka dei for bøkene deira.

Her er link til episoden.

68 skikkeleg gode råd

Kanskje den beste oppdaginga eg gjorde på nettet i 2020 var denne lista med 68 råd frå web-guru Kevin Kelly. Det er ei liste det er verd å komme tilbake til igjen og igjen.

Det heile startar med:

“Learn how to learn from those you disagree with, or even offend you. See if you can find the truth in what they believe.”

Eitt av favorittråda mine er dette:

“A worthy goal for a year is to learn enough about a subject so that you can’t believe how ignorant you were a year earlier.”

Dette er også fint:

“To make something good, just do it. To make something great, just re-do it, re-do it, re-do it. The secret to making fine things is in remaking them.”

Og det finaste av alle er dette:

“Trust me: There is no “them”.

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén