Stikkord: jobb

Obligatorisk heimekontor

Dette sitatet er treffande:

“We’re not working remotely. We’re surviving a global pandemic while trying to get some work done.”

Det er fint å kunne jobbe heimefrå, men vi gjer det fordi vi må, ikkje fordi det er så gunstig.

Det kan minne litt om videorommet på ungdomsskulen. Det var litt stas å få sjå film i timen. Men vi hadde ikkje orka eit heilt år på videorommet.

Gode råd til jobben

Nicholas Bate har mange fine lister. Her er ei liste med sju gode råd for arbeidsdagen, blant anna dette:

Don’t do e-mail first thing. Work your plan for the day; e-mail supports your plan. It is not the plan.

Eller dette:

Ask people to explain things in narrative format: verbally or in written narrative format not bullets in PowerPoint.

Det er så sant som det er sagt. Kor mange gode historier har eigentleg blitt fortalde med Powerpoint?

Sjå for øvrig: May the Force be with you, PowerPoint style.

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén